LỌC TỔNG TITAKO.net

Hãy test Clo trong nước trước khi quyết định.

Nếu  nguồn nước nhà bạn đang xài là NƯỚC THỦY CỤC (có Clo dư), thì bạn gắn một cột lọc tổng + 1 cốc lọc than cao 50 cm.

Nếu  nguồn nước nhà bạn đang xài là NƯỚC GIẾNG KHOAN (không có Clo dư), thì bạn gắn ba cột lọc tổng + 1 cốc lọc than cao 50 cm.

Với LỌC TỔNG TITAKO.net, bạn có thể tự vệ sinh mỗi 2 tuần 1 lần để tăng tuổi thọ lọc tổng, tăng tuổi thọ LỌC NƯỚC UỐNG và tăng chất lượng NƯỚC SINH HOẠT.

 

Description

Lọc Tổng TiTaKo.net